ร่วมงานกับเรา

 

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1.นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค                        
- ค่าตอบแทน  25,000 บาท / เดือน                                                                    
- มีค่าทำ MRI                                                                                                          
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180  บาท                                                                         
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท

 

2. พนักงานการเงิน (แคชเชียร์)  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน  30  ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา                                                                                   
- อยู่เวรเป็นกะได้                                                                                                 
- รักงานบริการ                                    
- ค่าตอบแทน  16,000 บาท / เดือน

 

3. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- บุคลิกภาพ   และมนุษย์สัมพันธ์ดี                                                                       
- ค่าตอบแทน 14,000 บาท / เดือน  

 

4. พนักงานธุรการ (ทำงานด้านเอกสาร ดูแล Stock )  1 อัตรา

คุณสมบัติ:                                                                                                    
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี                                                                         
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี                                                                                     
- ค่าตอบแทน 14,000 บาท / เดือน                          

 

5. พนักงานขายบัตรเติมเงิน   1 อัตรา

คุณสมบัติ:                                                                                                    
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี                                                                                  
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี                                                                                     
- ค่าตอบแทน 14,000 บาท / เดือน      

              

6. ผู้ช่วยพยาบาล 5  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)        
- ค่าตอบแทน     14,000  / เดือน

 

7. พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง                                                                                                     
- วุฒิ ม.6  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน                         
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน                                                                          
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

8. พนักงานรับโทรศัพท์                                             1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง 
- มีความกระตือรือร้น   มีไหวพริบ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 14,000 บาท     
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก ได้

 

9. พยาบาลให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  (Contact Center)  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

10. ช่างไฟฟ้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า     
- อยู่เวรเป็นกะได้
- ค่าตอบแทน  16,000 บาท / เดือน

 

11. ผู้ช่วยเภสัชกร  2  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ม.6  ปวช. ปวส.     
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน 

 

12. พนักงานเปล  4  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ  ม.6     
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท / เดือน               

                         

13. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด    2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส. หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

14. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค  2  อัตรา           

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 / หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6  เดือน                                                        
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                              
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท   

 

15. พนักงานเดินเอกสาร  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ม.6      
- ค่าตอบแทน 11,500 บาท / เดือน 

 

16. พนักงานส่งอาหาร   5 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี    

- วุฒิ ม.6                                                                                                      
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน  

 

17. แม่บ้าน / พ่อบ้าน   10 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 11,500  บาท/ เดือน 

 

18. พนักงานรักษาความปลอดภัย  4 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 12,000  บาท/ เดือน                                                                          
- อยู่เวรเป็นกะได้                                 

                    

19. ผู้ช่วยพยาบาล   2  อัตรา

 (ปฏิบัติงานที่ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา  จ.ปทุมธานี )  

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี (ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)      
- ค่าตอบแทน     14,000  / เดือน                 
       

 

 

20. พนักงานคลัง  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี   
- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี
- ค่าตอบแทน     14,000  / เดือน                 
       

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ              5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน           1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

         

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  5 พฤศจิกายน 2563   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th