ร่วมงานกับเรา

 

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1.นักรังสีเทคนิค  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค                        
- ค่าตอบแทน  25,000 บาท / เดือน                                                                    
- มีค่าทำ MRI                           

                                                                                

2. พนักงานคลัง 2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี  
- อ่านภาษาอังกฤษได้ดี                                                                               
- ค่าตอบแทน 14,000 บาท / เดือน  

 

3. พนักงานเปล  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ  ม.6     
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท / เดือน                                        

 

4. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค  2  อัตรา           

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 / หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6  เดือน                                                        
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                              
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท   

 

5. พนักงานรักษาความปลอดภัย  3 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 12,000  บาท/ เดือน                                                                                                                   
- อยู่เวรเป็นกะได้      
             

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ              5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน           1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

         

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  18 มกราคม 2564   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th