ร่วมงานกับเรา

 

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1. นักเทคนิคการแพทย์                                  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเทคนิคการแพทย์   
- ค่าตอบแทน  18,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 4,000 บาท                                 
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   

 

2. พนักงานรับโทรศัพท์                                  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปวส./ปริญญาตรี                                                                                            
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้                
- น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง                                                                                      

- มีความกระตือรือร้น   มีไหวพริบ                                                       
- ค่าตอบแทน 14,000 บาท    มีค่าเวร   
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก ได้ 

 

 3. พนักงานศูนย์ประสานสิทธิ์                         1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง บุคลิกภาพดี  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี                                                                                                   
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี                                                                                 
- รักงานบริการ                                                                                                 
- ค่าตอบแทน 16,000 บาท        
  

4. พนักงานเปล                                              3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ  ม.6     
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท / เดือน  

 

5. ผู้ช่วยทันตแพทย์                                                   3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิงอายุ ไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน             
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท  / เดือน                                                                     
- จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี ค่าตอบแทน 14,000 บาท /เดือน                       
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. ช่างไฟฟ้า                                                          1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุไม่เกิน ไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า                 
- ค่าตอบแทน  16,000 บาท  / เดือน                                                                   
- สามารถทำงานเป็นกะได้                                                                  

 

7. โปรแกรมเมอร์                                                       3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิงอายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                                         
- ค่าตอบแทน  25,000 บาท  / เดือน                                                                                                                                            

 ความสามารถ                                                                             

- คิด วิเคราะห์ Requirement ได้เป็นอย่างดี                                                          
- ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี                                                                                   
- มีประสบการณ์ในการเขียน React.js                                                                          
- มีประสบการณ์ในการเขียน C#                                                                         
- มีประสบการณ์ใน JavaScript,CSS,HTML  

ประสบการณ์                                                                                                  
- 1 ปี ขึ้นไป หรือจบใหม่ แต่มีผลงานมานำเสนอ                                         

 

8. พนักงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)                        1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ ไม่เกิน 27 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง                                         
- สามารถทำงานเป็นกะได้                                                                                  
- ค่าตอบแทน  16,000 บาท  / เดือน                                                                                                                                            

          รายละเอียดงาน                                                                                   

-  ดูแลและติดตั้ง Computer,Software                                                                
-  แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆทางด้านคอมพิวเตอร์                     
-  ให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้งาน                                                                   

 


 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ              5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน           1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

         

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  28 กันยายน 2564   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th