แผนกกุมารเวชกรรม

5863722036e7e40f75000052 original

สถานที่ตั้ง

อาคารร้อยปีบารมีบุญ ชั้น 2

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2838 5555 ต่อ 10220-1
Hot-line 0 2838 5562

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 06.30 น. - 20.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 น. - 20.00 น.

ภาพรวมของหน่วยงาน

 • ให้บริการตรวจรักษาเด็กทั่วไปและรักษาโรคเฉพาะทาง อายุตั้งแต่ แรกเกิด - 15 ปี โดยทีมกุมารแพทย์
 • ให้การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญ ครอบคลุมทุกสาขา
 • มีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กแยกเป็นสัดส่วนระหว่างเด็กป่วย และ เด็กสุขภาพดี มีระบบเทคโนโลยีที่รองรับระบบคิวที่ชัดเจน ให้กับผู้รับบริการ และผู้ให้บริการสามารถบริการจัดการคิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอบเขตการบริการ

เด็กแรกเกิด - 15 ปี

 

ศักยภาพ / บริการ

บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางในเด็ก 

 1. คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก ตรวจรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบหอบหืด ไซนัสอักเสบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจและปอด
 2. คลินิกโรคภูมิแพ้ ตรวจรักษาโรคจมูกอักเสบ จากภูมิแพ้ หอบหืด การแพ้อาหาร แพ้ยา บริการทดสอบทางผิวหนังเพื่อหาสิ่งกระตุ้น ให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กแต่ละราย โดยกุมารแพทย์ด้านภูมิแพ้โดยเฉพาะ
 3. คลินิกโรคระบบประสาทในเด็ก ตรวจรักษาเด็กที่มีอาการชัก โรคลมชัก(ลมบ้าหมู) ปวดศีรษะ พัฒนาการช้า แขนขาอ่อนแรง โดยกุมารแพทย์ โรคระบบประสาทเด็กที่มีประสบการณ์
 4. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตรวจรักษาโรคทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโดยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ โรคออทิสติก ปัสสาวะรดที่นอน ปัญหาพฤติกรรมเด็ก
 5. คลินิกพัฒนาการเด็ก ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดยกุมารแพทย์พัฒนาการเด็กให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ติดตามผลและประสานการทำงานกับนักฝึกพูด นักกายภาพบำบัด ในรายที่ต้องการฝึกพูดหรือฝึกการใช้งานของกล้ามเนื้อ
 6. คลินิกโรคระบบต่อมไร้ท่อ ตรวจรักษาโรคเบาหวานในเด็ก โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมน โรคอ้วน เด็กตัวเตี้ยตัวเล็กผิดปกติ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ
 7. คลินิกโรคหัวใจในเด็ก ตรวจรักษาโดยกุมารแพทย์ โรคหัวใจที่มีประสบการณ์ ทั้งทางด้านคลินิกและการใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 8. คลินิกโรคเลือดในเด็ก ตรวจรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคธาลัสซิเมีย ซีด มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดในเด็ก
 9. คลินิกทารกแรกเกิด ดูแลและรักษาทารกตั้งแต่แรกคลอดโดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง

 

บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี

บริการตรวจสุขภาพเด็กตามวัย และฉีดวัคซีน พร้อมทั้งให้บริการคลินิกเฉพาะทางพิเศษ ได้แก่

 • บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
 • คลินิกน้ำนมแม่ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ทำอย่างไรให้น้ำนมมากพอ ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้นมบุตร เช่น ปัญหาหัวนมแตก การเจ็บคัดเต้านม โดยกุมารแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • คลินิกพัฒนาการเด็กและการทดสอบเชาว์ปัญญาโดยจิตเวช
 • คลินิกฝึกพูด ให้คำปรึกษาและฝึกพูดในเด็กที่พูดช้าพูดไม่ชัดหรือพูดแล้วผู้อื่นฟังไม่รู้เรื่องโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติของการพูด (Spcech Pathologist) ประสานการทำงานกับกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและจิตแพทย์เด็ก
 • คลินิกการศึกษาพิเศษ ฝึกทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ให้แก่ เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้และเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ

 

แพคเกจและโปรโมชั่น