ร่วมงานกับเรา

 

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1.นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค                        
- ค่าตอบแทน  24,000 บาท / เดือน                                                              
- มีค่าทำ MRI                                                                                                  
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180  บาท                                                                         
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท                                                       

 

2. พนักงานเดินเอกสาร   1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ม.6      
- ค่าตอบแทน 11,500 บาท / เดือน 

 

3. แม่บ้าน / พ่อบ้าน            10 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- ค่าตอบแทน 11,500  บาท/ เดือน                                                                
- เงินพิเศษ 500 บาท                   

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1.สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ               5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน            1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ   1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

 

 

สวัสดิการ      
1. ค่ารักษาพยาบาลปีละ  100,000 บาท                                                              
2. คูปองทานอาหารเดือนละ 500  บาท                                                                 
3. เครื่องแบบปีละ 2 ชุด                                                                                   
4. รางวัลปฎิบัติงานนาน                                                                                   
5. สัมมนานอกสถานที่                                                                                     
6. ห้องออกกำลังกายพนักงาน (ฟิสเนส)                                                              
7. สโมสรพนักงาน
ฯลฯ

         

สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  27 พฤษภาคม 2563   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th