ร่วมงานกับเรา

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่ 

 

1.นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง 
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค 
- ค่าตอบแทน  24,000 บาท / เดือน     

- มีค่าทำ MRI                
- OT ชั่วโมงละ 140 บาท       
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท 

 

2.เภสัชกร  1  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์    
- ค่าตอบแทน  23,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 6,000 บาท    
- ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 บาท 
- OT ชั่วโมงละ 200 บาท 

 

3. พยาบาล    (ประจำศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย)  1  อัตรา  

คุณสมบัติ: 
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพ  ระบบบริการสุขภาพ และการประกันสุขภาพ 
- มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน / กระบวนการรักษาพยาบาล การทำงาน และสายการ ดำเนินงานของโรงพยาบาล     - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

4. พยาบาลให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  (Contact Center)  2  อัตรา  

คุณสมบัติ: 
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์  
- ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี 
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

 

5. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย  5  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ม.6 และศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตร  1 ปี หรือหลักสูตรพนักงาน      ผู้ช่วย 6 เดือน 
- ค่าตอบแทน  พนักงานผู้ช่วย  11,000  / เดือน 
-ค่าตอบแทน ผู้ช่วยพยาบาล 13,000 / เดือน 
- มีค่าเวรบ่าย / ดึก   มี OT 

 

6. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค  2  อัตรา             

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.6 / หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6  เดือน  เงินเดือน 11,000 บาท หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  เงินเดือน 13,000  / เดือน  
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

7. พนักงานการเงิน   (แคชเชียร์)  3 อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
- อยู่เวรเป็นกะได้ 
 - รักงานบริการ 
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน 
- มี OT มีค่าเวร 

 

8. พนักงานจัดซื้อ  2  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี   
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน 
  

 

9. พนักงาน ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย  1 อัตรา  

คุณสมบัติ:  
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี  

- วุฒิปริญญาตรี    
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท 

 

10. เลขานุการตึก 2 อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 

-  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี  
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน   

 

11. พนักงาน Contact Center  1  อัตรา  

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิปริญญาตรี   
- น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง  
- มีความกระตือรือร้น   มีไหวพริบ  
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท มี OT มีค่าเวร    
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก ได้ 

 

12. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  2  อัตรา  

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส. หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน   
-  ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน  

 

13. ธุรการเคาน์เตอร์  ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู  1  อัตรา  

คุณสมบัติ: 
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ม.6  -  ปริญญาตรี  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน   
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน  

 

14. ช่างไม้  1  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิ  ม.3 / ม.6 
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน 

 

15. ช่างประปา  1  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี  
- วุฒิ ม.3 / ม.6     
- อยู่เวรเป็นกะได้ 
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท / เดือน 
- มี OT มีค่าเวร 

 

16. ช่างไฟฟ้า  1  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี  
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า      
- อยู่เวรเป็นกะได้ 
- ค่าตอบแทน  15,000 บาท / เดือน 
- มี OT มีค่าเวร 

 

17. พนักงานขับรถ AMBULANCE  1  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี  
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป        
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลดี 
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท/ เดือน 
- มี OT มีค่าเวร 

 

18. แม่บ้าน หลายอัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศ ชาย / หญิง 
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป 
- เป็นพนักงานประจำของโรงพยาบาล 
- ค่าตอบแทน 10,500 – 11,000 บาท/ เดือน 

 

19. พนักงานเปล  5  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ  ม.6      
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน   

 

20. พนักงานดูแลสวน และต้นไม้  1  อัตรา 

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 40 ปี 
- วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี  สาขาพืชและสวน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- ขอบเขตงานดูแลสวนให้เรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม 
- มีความรู้ในการดูแล  บำรุงรักษา ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ     
- ค่าตอบแทน 14,000 – 15,000 บาท 

 

21. ผู้ช่วยเภสัชกร  2  อัตรา      

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิการศึกษา  ม.6  ปวช. ปวส.      
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน 

 

22. พนักงานส่งอาหาร   3  อัตรา      

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี 
- ม.3 หรือ ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.         
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน 

 

23. พนักงาน Barista  (พน้กงานร้านกาแฟ)          2  อัตรา      

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี 
-  ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.    
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน 

หน้าที่รับผิดชอบ 
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
- ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า  
- นำเสนอเครื่องดื่ม /ชงเครื่องดื่มตาม Order อย่างถูกต้อง สด สะอาด  อร่อย 

 

24. พนักงานบริการผ้า 5  อัตรา      

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.3  ม.6  ปวช. ปวส.        
- ค่าตอบแทน 11,000  บาท /เดือน 

    

25. พนักงานหัตถเวช 5  อัตรา      

คุณสมบัติ: 
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 50 ปี 
-  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา    
-  ผ่านการขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยกับกระทรวงสาธารณสุข  

 

 

  

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ              5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ 

สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

สำเนาทะเบียนบ้าน           1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) 

สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ) 

 

 

:: รายได้และสวัสดิการดี   สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :: 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  7 มกราคม  2562   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th