ร่วมงานกับเรา

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา และพยาบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเน้นให้ความสำคัญแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน    ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

 

1.นักรังสีเทคนิค  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค                        
- ค่าตอบแทน  24,000 บาท / เดือน                                                              
- มีค่าทำ MRI                                                                                                  
- OT ชั่วโมงละ 140 – 180  บาท                                                                         
- ค่าเวรบ่าย 250 บาท ค่าเวรดึก 280 บาท                                                       

 

2.เภสัชกร  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์   
- ค่าตอบแทน  23,000 บาท  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 6,000 บาท   
- ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500 บาท
- OT ชั่วโมงละ 200 บาท

 

3. พยาบาลให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  (Contact Center)  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

4. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานผู้ช่วย  5  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 และศึกษาจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  หลักสูตร  1 ปี หรือหลักสูตรพนักงาน      ผู้ช่วย 6 เดือน
- ค่าตอบแทน  พนักงานผู้ช่วย  11,000  / เดือน
-ค่าตอบแทน ผู้ช่วยพยาบาล 13,000 / เดือน
- มีค่าเวรบ่าย / ดึก   มี OT

 

5. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค  1  อัตรา           

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 / หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6  เดือน  เงินเดือน 11,000 บาท หรือจบ  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  เงินเดือน 13,000  / เดือน 
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. พนักงานคลังยา    2  อัตรา           

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี                                                                                 
-  เงินเดือน 13,000 / เดือน  

 

7. พนักงานบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ                                          1 อัตรา        

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง   อายุไม่เกิน 30 ปี    

- วุฒิ ม.6       
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน  มี OT มีค่าเวร       

                                                                                        

8. พนักงานการเงิน   (แคชเชียร์)  5 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
- อยู่เวรเป็นกะได้
 - รักงานบริการ
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท / เดือน  
- มี OT มีค่าเวร

 

9. พนักงาน ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย  1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี   
- ค่าตอบแทน 15,000 บาท

 

10. เลขานุการตึก      2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย ประสบการณ์ทำงานอย่าง     น้อย 5 ปี                                                                                                   
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน                  

                                                                                                                             

11. พนักงาน Contact Center  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  
- น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง 
- มีความกระตือรือร้น   มีไหวพริบ 
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท มี OT มีค่าเวร   
- อยู่เวร เช้า / บ่าย / ดึก ได้

 

12. พนักงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  3  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  ปวช. ปวส. หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
-  ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน

 

13. ธุรการเคาน์เตอร์  ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  -  ปริญญาตรี  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

14. ธุรการเคาน์เตอร์  ศูนย์ทันตกรรม  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  -  ปริญญาตรี  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

15. ธุรการเคาน์เตอร์  แผนกอายุรกรรม  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ม.6  -  ปริญญาตรี  หรือจบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน  
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

16. พนักงานเดินเอกสาร   1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิ ม.6      
- ค่าตอบแทน 10,500 บาท / เดือน

 

 17. พนักงานธุรการ   1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี                                                                                      
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี                                                                               
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

18. ช่างไม้  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ  ม.3 / ม.6
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 13,000 บาท / เดือน

 

19. ช่างประปา  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.3 / ม.6    
- อยู่เวรเป็นกะได้
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท / เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

20. ช่างไฟฟ้า  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี 
- วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี  สาขาไฟฟ้า     
- อยู่เวรเป็นกะได้
- ค่าตอบแทน  15,000 บาท / เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

21. พนักงานขับรถ AMBULANCE  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 35 ปี 
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป       
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลดี
- ค่าตอบแทน  13,000 บาท/ เดือน
- มี OT มีค่าเวร

 

22. แม่บ้าน / พนักงานรักษาความปลอดภัย  หลายอัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศ ชาย / หญิง
- วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
- เป็นพนักงานประจำของโรงพยาบาล
- ค่าตอบแทน 10,500 – 11,000 บาท/ เดือน

 

23. พนักงานเปล  2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย   อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิ  ม.6     
- ค่าตอบแทน  12,000 บาท / เดือน  

 

24. พนักงานดูแลสวน และต้นไม้  1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย    อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี  สาขาพืชและสวน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ขอบเขตงานดูแลสวนให้เรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม
- มีความรู้ในการดูแล  บำรุงรักษา ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ    
- ค่าตอบแทน 14,000 – 15,000 บาท

 

25. ผู้ช่วยเภสัชกร  2  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา  ม.6  ปวช. ปวส.     
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

 

26. พนักงานส่งอาหาร   3  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี
- ม.3 หรือ ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.        
- ค่าตอบแทน 11,000 บาท / เดือน

 

27. พนักงาน Barista  (พน้กงานร้านกาแฟ)          2  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 30 ปี
-  ม.6  / ปวช . หรือ ปวส.   
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ค่าตอบแทน 12,000 บาท / เดือน

หน้าที่รับผิดชอบ
- สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 
- นำเสนอเครื่องดื่ม /ชงเครื่องดื่มตาม Order อย่างถูกต้อง สด สะอาด  อร่อย

 

28. พนักงานบริการผ้า                                   5  อัตรา    

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง    อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.3  ม.6  ปวช. ปวส.       
- ค่าตอบแทน 11,000  บาท /เดือน                                                              

 

29. ผู้ช่วยทันตแพทย์                                       2  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิงอายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ม.6 หรือจบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์          
- ค่าตอบแทน  11,000 – 13,000 บาท / เดือน                                               
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

30. พนักงานบุคคล (ดูแลหอพัก)                              1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศหญิงอายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง              
- ค่าตอบแทน  15,000 บาท                                                                                                          

 31. หัวหน้างานแม่บ้าน                                           1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี                 
- ค่าตอบแทน  15,000 – 17,000 บาท / เดือน                                                         
- ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

32. พนักงานดูแล  Stock                                                   2 อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ม.6 – ปริญญาตรี             
- ค่าตอบแทน  13,000 / เดือน                                          

33. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)                          1  อัตรา

คุณสมบัติ:
- เพศชาย /หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย               
- ค่าตอบแทน  15,000 – 20,000 / เดือน                                                                   
- วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี                                                                                  
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี                                                                                                         
- ผ่านการอบรมด้าน จป.วิชาชีพ หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดของงาน

  1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และงานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง                                             
  2. ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  3. ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย ประสานงานและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย          

    

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

สำเนาวุฒิการศึกษา          1 ใบ              5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ

สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              6. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนบ้าน           1 ใบ              7. หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)

สำเนาใบประกอบวิชาชีพ    1 ใบ   (สำหรับนักวิชาชีพ)

 

 

:: รายได้และสวัสดิการดี   สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ::

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิชาการ  โทร. 0-2838-5555 ต่อ 10803 - 10806
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  23 เมษายน  2562   เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
หรือสมัครทาง E-mail  job@saintlouis.or.th