ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

คณะผู้บริหาร คณะเซอร์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรองค์การเซนต์หลุยส์ และ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ร่วมใจสวดภาวนาทางศาสนา(คริสต์และพุทธ) และถวายความอาลัย

25/10/2016

17 ตุลาคม 2559

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตราบนิจนิรันดร์...
คณะผู้บริหาร คณะเซอร์ แพทย์ พยาบาล บุคลากรองคืการเซนต์หลุยส์ และ ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ร่วมใจสวดภาวนาทางศาสนา(คริสต์และพุทธ) และถวายความอาลัยสดุดีสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย