ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

09/08/2018

 

ด้วย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และมูลนิธิเซนต์หลุยส์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมบรรเทาใจผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในโอกาสที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ครบรอบ 120 ปี แห่งการดำเนินกิจการของโรงพยาบาลและเพื่อสืบสานจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ในเรื่องความรัก  ความเมตตา และการรับใช้ต่อเพื่อนมนุษย์ ในรูปของงานบริการดูแลรักษาผู้สูงอายุ 

จึงได้จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้สูงอายุ (ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ คลินิกจิตกุศลยอห์นปอล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ภายในวันและเวลาดังนี้

 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่  7 กันยายน 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018 | เวลา 08.00 - 11.30 น. | จำกัดจำนวน 30 คน

 

ผู้ที่ไม่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  • ผู้ที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง
  • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
  • ผู้มีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน
  • ผู้ที่มีภาวะคุ้มกันต่ำ(ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือใช้ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน)
  • มีปัญหาเลือดออกง่าย

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

มูลนิธิเซนต์หลุยส์ | วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
โทร. 02 838 5444 โทรสาร 02 838 5600