ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

Open House คลินิกจิตกุศลยอห์น ปอล

09/02/2017

 

  .. คลินิกจิตกุศลยอห์น ปอล ..  คลินิกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 

คลินิกจิตกุศลยอห์น ปอล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ยังบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ที่มีจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เพียงแต่มุ่งหวังที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

เวลาบริการ : ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. ณ อาคารวันทามารีอา ชั้น 1 (งดให้บริการในวันที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  มูลนิธิเซนต์หลุยส์ อาคารศรีสวัสดิ์ชั้น 1   โทรศัพท์ 0-2675-5000 ต่อ 20107-9