ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

เสวนาสุขภาพ "รู้ก่อน ป้องกันก่อน ปัญหาโรคข้อ" ในโอกาสวันโรคข้อสากล

08/10/2018

เนื่องในโอกาสวันโรคข้อสากล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรมเสวนาสุขภาพในหัวข้อ "รู้ก่อน ป้องกันก่อน ปัญหาโรคข้อ" โดย นพ.ธานินทร์ สันธนะวณิช หัวหน้าแพทย์ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ นพ.ศรัณย์พงศ์ ยมาภัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา  

พร้อมบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ฟรี 30 ท่านแรก(ลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น) พร้อมลุ้นชิงของรางวัลมากมาย ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โถง OPD ชั้น 1 อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ โทร.0-2838-555 ต่อ 10350-1