ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ผู้สูงอายุรุ่นใหม่...ใส่ใจสุขภาพ

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมตรวจน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด ให้กับประชาชน พร้อมให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง พร้อมวิธีการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ

ซึ่งงานนี้นำทีมโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พร้อม ทีมพยาบาล นักกายภาพ และนักโภชนาการ ที่สละเวลามาร่วมให้บริการชุมชนที่อยู่รอบโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ โบสถ์นักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560