ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

เสวนาเรื่อง "ใครว่า..เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ต้องผ่าหน้าอก"

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ขอเชิญร่วมการเสวนาเรื่อง "ใครว่า..เปลี่ยนลิ้นหัวใจ ต้องผ่าหน้าอก" โดย รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 07.00 - 10.30 น. บริเวณหน้าห้องเจาะเลือด อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์ 

พร้อมบริการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลและไขมัน จำนวน 120 ท่าน (กรุณางดน้ำและอาหาร 8 - 10 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด) 

สอบถามได้ที่: สถาบันหัวใจ โทร. 0 2838 5555 ต่อ 10200 - 1