ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ขอปิดให้บริการชั่วคราว

05/11/2019

 

เนื่องด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีกำหนดการเสด็จเยือนโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อพบกับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วย ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในการนี้ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จึงขอปิดให้บริการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เวลา 00.01 - 13.00 น. 

 

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
    •    ปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกศูนย์
    •    ปิดให้บริการแผนกพัฒนาเด็กเล็ก
    •    ปิดให้บริการร้านค้าภายในโรงพยาบาลทุกประเภท
        (ร้านอาหารสวัสดิการเซนต์หลุยส์, ร้านหลุยส์มาร์ท, ร้านหลุยส์เฮลท์มาร์ท 
        และร้านค้าพื้นที่เช่าภายในโรงพยาบาล)
    •    งดให้บริการที่จอดรถ และไม่อนุญาตให้นำรถขึ้น - ลงจากอาคาร และไม่สามารถนำรถทุกชนิด
        เข้ามาภายในโรงพยาบาล
    •    บุคคลทั่วไป ไม่สามารถเข้ามาภายในบริเวณโรงพยาบาลได้
    •    การเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับ ผู้ที่มีบัตรเข้าเฝ้าฯ และลงทะเบียน
        ไว้กับทางโรงพยาบาลเท่านั้น

 

ผู้ป่วยใน
    •    ขอความกรุณางดเยี่ยมผู้ป่วย ตั้งแต่เวลา 00.01 - 13.00 น.
    •    ลิฟท์บริการอาคารร้อยปีบารมีบุญ และแผนกสิริอายุ จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.30 น.
        ยกเว้น กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินให้ใช้ลิฟท์ฝั่งศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ลิฟท์ D7, D8)

 

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
สามารถเข้าทางประตู 1 และส่งผู้ป่วยบริเวณประตูหลังของแผนกรังสีวิทยา

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ติดต่อสอบถาม แผนกเลขานุการ และธุรการ โทร. 0 2838 5555 ต่อ 10880-4 และ 51105-6