ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2018 ณ ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว และวันที่ 28 ตุลาคม 2018 ณ ลานพระจิต โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์