ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

แมร์มารีย์ กอแรตตี ลี มหาอธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

29/06/2018

คณะกรรมการบริหาร คณะเซอร์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้ให้การต้อนรับ แมร์มารีย์ กอแรตตี ลี มหาอธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร ภายในงานมีการร้องเพลงต้อนรับโดยคณะขับร้องโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ การชมวีดิทัศน์โรงพยาบาล