ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

29/06/2017

 


คุณสุรภี  ณรงค์ศักดิ์ศิริ  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “ระบบการบริหารแผนกการเงิน” เพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบบ และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการเป็นหลัก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารร้อยปีบารมีบุญ