ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และ​วิทยาลัยเซนต์หลุยส์​ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มนักวิ่ง

29/04/2017

 

วันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการ​ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู​ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และ คณะกายภาพบำบัด​วิทยาลัยเซนต์หลุยส์​ ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มนักวิ่ง ณ ชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว ได้แก่ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับไขน้ำตาลและไขมันในเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้และคำปรึกษาด้านกายภาพบำบัด