ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

สร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรม "การสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น" เพื่อพัฒนาให้บุคลากรได้รับการยกระดับด้านจิตใจ ด้วยการเป็นจิตอาสา เรียน แบ่งปัน ตามแนวคิด Saint Louis Model  

โดยรับเกียรติจาก คุณวรุณรดา กรุณี เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหนังสือ Daisy ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูนิธิคนตาบอดไทย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 8 อาคารร้อยปีบารมีบุญ