ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

กิจกรรมวันกระแสเรียก ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

26/11/2018

คณะเซอร์ร่วมจัดกิจกรรมวันกระแสเรียก เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้ เข้าใจความหมายของจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 ซึ่งเป็นวันสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การส่งเสริมพระกระแสเรียกนี้ครอบครัวมีส่วนสำคัญมาก เป็นต้นการร่วมสนับสนุนให้กำลังใจในทุกด้าน เพื่อช่วยพระเยซูประกาศข่าวดีทุกรูปแบบที่สัมผัสได้ว่าพระเจ้ารักเรา ในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพที่เป็นจิตอาสาของ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งงานดูแลรักษาพยาบาลก็เป็นพันธกิจแรกที่คณะภคินีเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน