ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

พิธีบูชาของพระคุณโอกาสฉลองนักบุญ และพิธีมอบรางวัลปฏิบัติงานนาน

24/08/2018

วันที่ 23 สิงหาคม 2018 คณะกรรมการบริหาร คณะเซอร์  และบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญ และพิธีมอบรางวัลปฏิบัติงานนาน ณ วัดเซนต์หลุยส์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี