ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ตัวแทนบุคลากรจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าคำนับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เนื่องในโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่

23/12/2018

วันที่ 18 ธันวาคม 2018 ตัวแทนบุคลากรจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เข้าคำนับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เนื่องในโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ณ สำนักมิสซัง กรุงเทพ