ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

นิทรรศการ "วันคนยากจนครั้งแรกแรกของโลก"

20/11/2017

 

ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ออกสมณสาส์นประกาศตั้งวันของคนจน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จึงถือโอกาสนี้ จัดนิทรรศการโอกาส "วันคนยากจนครั้งแรกแรกของโลก" เพื่อให้เราตระหนักถึงคนยากจนในสังคม ทั้งผู้ที่ยากจนในด้านร่างกาย และผู้ที่ยากจนในด้านจิตใจและมีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเปิดให้ทั้งบุคคลากรของโรงพยาบาลและบุคคลทั่วไปได้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560