ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Spiritual Care for Hospitalized Patients”

18/09/2018

วันที่ 14 กันยายน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 120 ปี ใน หัวข้อ “Spiritual Care for Hospitalized Patients” เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 120 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์รวมถึงการดูแลด้านจิตวิญญาณ ที่สะท้อนถึงการให้คุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์