ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

กิจกรรมเสวนาเรื่อง "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง"

18/05/2018

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง" โดย นพ.ศักดิ์ชัย รัศมีมาสเมือง แพทย์ประจำสถาบันหัวใจโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ณ บริเวณหน้าห้องเจาะเลือด อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์ อีกทั้งยังให้บริการตรวจค่าดัชนีมวลกาย BMI, บริการตรวจวัดความดันโลหิต, บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมกิจกรรมจับสลากชิงรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมฟังเสวนาอีกด้วย
.