ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ร่วมแสวงบุญและออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ณ วัดแม่พระรับสาร จ.ตราด

14/06/2018

เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ นำทีมโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ เซอร์มาการิตา กิจเจริญและเวชบุคคลอีก 40 ท่าน ร่วมแสวงบุญและออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ณ วัดแม่พระรับสาร จ.ตราด ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2018
.
โดยในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 13.30 น. ได้ออกหน่วยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย น.พ. วิษณุ ธาราฉัตร และหน่วยแพทย์แผนจีน โดย พจ. พิชญนาถ วีรานนท์ (หมอฟ้า) พจ.สาวิณี กองสมัคร (หมอหน่อย) และพจ.อุมาวรรณ ตั้งธรรมวาณิชย์ (หมอง้อ) มีผู้มาตรวจสุขภาพและรักษาแบบแผนจีน ทั้งหมด 105 ท่าน
.
และในวันที่ 10 มิถุนายน ได้ร่วมมิสซา และแสวงบุญ ณ วัดแม่พระรับสาร จ.ตราด วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง และ อาสนวิหารพระนางมารีย์ปฎิสนธินิรมล จันทบุรี