ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

การศึกษาดูงาน..เพื่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

13/06/2018

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์และพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประจำปี 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยมี ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเซอร์โยอันนา บุญทองมาก ผู้จัดการฝ่ายพยาบาล ให้การต้อนรับและอธิบายระบบการทำงาน พร้อมทั้งพาชม "ศูนย์พระเมตตา" ซึ่งเป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ชั้น 18 อาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์