ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

เสวนาสุขภาพในหัวข้อ "รู้ก่อน ป้องกันก่อน ปัญหาโรคข้อ"

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรมเสวนาสุขภาพในหัวข้อ "รู้ก่อน ป้องกันก่อน ปัญหาโรคข้อ" โดย นพ.ธานินทร์ สันธนะวณิช หัวหน้าแพทย์ศูนย์กระดูก ไขข้อ และกล้ามเนื้อ นพ.ศรัณย์พงศ์ ยมาภัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา  
พร้อมบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก และกิจกรรมกรรมตอบคำถามชิงรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ณ โถง OPD ชั้น 1 อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์