ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่พนักงานบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ให้แก่พนักงานบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด, บริษัท ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทโคเวสโต (ประเทศไทย) จำกัด (บางปู) เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง