ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

สานสัมพันธ์..เทศกาลวันสงกรานต์

12/04/2017

สานสัมพันธ์..เทศกาลวันสงกรานต์

ในวันที่ 10 เมษายน 2560  คณะผู้แทนจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ร่วมกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์...วันผู้สูงอายุ” ประจำปี 2560  ณ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ บ้านลำไทร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขและความสนุกสนานให้ผู้สูงอายุ อีกทั้งยังช่วยสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจและแสดงถึงความรักความกตัญญูต่อผู้สูงอายุในบ้านหลังนี้อีกด้วย 


 

ในวันที่ 12 เมษายน 2560 บาทหลวงโชคชัย  คูรัตนสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายจิตตาภิบาล และแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมรดน้ำขอพรและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ