ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท Expeditors(Thailand) Co.Ltd

11/10/2018

วันที่ 9 ตุลาคม 2018 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่พนักงานบริษัท Expeditors(Thailand) Co.Ltd ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากและผู้เข้าอบรมได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริงกันอีกด้วย