ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

"น้ำตาล" ได้รับอย่างพอดี..มีประโยชน์แน่นอน

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือด ให้แก่ประชาชน พร้อมให้ความรู้สุขภาพ เกี่ยวกับการบริโภคน้ำให้มีประโยชน์ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ที่สามารถทำเองได้ที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์