ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

แสวงบุญโอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา ณ ประจวบคีรีขันธ์

11/07/2017

วันที่ 8-9 กรกฎาคม เวชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ร่วมแสวงบุญและบำเพ็ญประโยชน์ โอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา โดย บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ จิตตาธิการเวชบุคคลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อธิการมาการีตา กิจเจริญ เซอร์ลอเรนซ์ โพธิเนตร์จากวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และน.พ.วิษณุ ธาราฉัตร ประธานกลุ่มเวชชบุคคลคาทอลิกโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นผู้นำทีมแสวงบุญในครั้งนี้

ในการแสวงบุญครั้งนี้ ได้เดินทางไปยังโบสถ์ต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น โบสถ์นักบุญเทเรซา หัวหิน, โบสถ์แม่พระสายประคำ, โบสถ์แม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ และ อารามชีลับคาปูชิน บ้านแสงอรุณ ทับสะแก พร้อมออกหน่วยบริการ ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ และบริการฝังเข็ม โดยแพทย์จีนพิชญนาถ วีรานนท์ และ แพทย์จีนวาณี อาชีพโลหะ พร้อมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับซิสเตอร์ชีลับคาปูชิน บ้านแสงอรุณอีกด้วย