ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

การภาวนาเพื่อการเยียวยา

10/08/2017

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมส่งเสริมแนวคิด Saint louis Model หัวข้อ ภาวนาเพื่อการเยียวยา โดย ครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทบทวนดูแลใจตนเอง และร่างกายด้วยการทำโยคะ เพื่อเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ทำกิจกรรมวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมวันทามารีอา