ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

10/04/2017

วันที่ 8 เมษายน 2560 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน พร้อมให้ความรู้สุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์