ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลราชวิถี ศึกษาดูงาน “ระบบการเปิดคู่สัญญากับบริษัทประกันชีวิต” ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

10/04/2017
คุณแคทรียา  มั่นคง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  ให้การต้อนรับพญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรพ. และคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลราชวิถี ในเรื่อง “ระบบการเปิดคู่สัญญากับบริษัทประกันชีวิต” โดยเข้าศึกษาดูงานและทำความเข้าใจระบบการทำงานของแผนกการตลาด แผนกการเงิน แผนกลูกค้าสัมพันธ์ และศูนย์ประสานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย เพื่อนำเป็นแนวทางในการวางแผนการเปิดคู่สัญญากับบริษัทประกันของโรงพยาบาล และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของคนไทยอีกด้วย