ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โครงการ CPR เพื่อประชาชน

วันที่ 30 กันยายาน 2018 ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้จัดอบรม CPR เพื่อประชาชน (การปฐมพยาบาลเบ้องต้น ช่วยฟื้นคืนชีพ) สำหรับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และรวมถึงนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุต่างๆในกรณีฉุกเฉินได้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ฐิติ  เอี่ยมไพศาล แพทย์ประจำศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการ CPR และทีมพยาบาลวิชาชีพสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และได้ร่วมลงมือการฝึกปฏิบัติจริงกันด้วย