ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

พิธีบูชาขอบพระคุณรำลึกถึงอาจารย์หมอมานา บุญคั้นผล 

01/06/2018

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ “รำลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณมานา บุญคั้นผล” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และรำลึกคุณงามความดีของอดีตผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลและอีกหนึ่งบุคคลต้นแบบของ Saint Louis Model ซึ่งเป็นผู้สร้างคุณงามความดีให้กับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และต่อสังคม  นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอ.หมอมานา ประจำปี 2018 ให้กับนาพแพทย์วิษณุ  ธาราฉัตร  หัวหน้าแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ ณ วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์