ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 มอบกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แบบพกพา

15/11/2016

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8  มอบกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แบบพกพา 

        อธิการิณีมารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิเซนต์หลุยส์ และทพ.เมธี เตชะปณิต ประธานค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพ เป็นผู้รับมอบกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แบบพกพาจำนวน 5 ชุด จากดร.ฉวิวรรณ  ปุรานิธี นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8  และคุณจินตนา  จันทร์สังสรรค์  เหรัญญิกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8  เพื่อสนับสนุนงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และงานค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพของมูลนิธิเซนต์หลุยส์

 

"เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น"