ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

กลุ่ม Young Catholic Health care ออกหน่วยชุมชนโรงหมู คลองเตย

 

20 ตุลาคม 2561 กลุ่ม Young Catholic Health care ออกหน่วยชุมชนโรงหมู คลองเตย นำโดย คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ พจ.พิชญนาถ วีรานนท์ นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์ นพ.นิพัทธ์ ชูลีระรักษ์ พยาบาลและนักศึกษาเวชบุคคลคาทอลิก ให้การรักษาผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวช และกลุ่มอาการปวดต่างๆ