ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

กิจกรรม "World Stroke Day"

29/10/2018

29 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรม "World Stroke Day" มีการบูธตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย เพื่อตรวจระดับความอ้วนของร่างกาย
พร้อมกิจกรรมบรรยายสุขภาพ "ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยง ป้องกันภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง" โดย นพ.ธีรวัจน์  โกมลพฤตินันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการอย่างมาก