ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ขอเชิญร่วมงาน "World Stroke Day"

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขอเชิญร่วมงาน "World Stroke Day" พบกับบูธตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจวัดความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย เพื่อตรวจระดับความอ้วนของร่างกาย การตรวจสมรรถภาพสมอง ประเมินภาวะสมองเสื่อม

พร้อมกิจกรรมบรรยายสุขภาพ "ปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยง ป้องกันภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง" โดย นพ.ธีรวัจน์  โกมลพฤตินันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง 

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องเจาะเลือด อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์

สอบถามรายละเอียด : แผนกสื่อสารองค์กร โทร.0-2838-5555 ต่อ 52301,52306