ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Saint Louis Palliative Care Day 2018

08/10/2018

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Saint Louis Palliative Care Day 2018 ในหัวข้อเสวนาเรื่อง "สุขกระจาย ใจกระจ่าง สร้างชีวิตในยุค 4.0 ในมุมต่างๆ"

ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องเจาะเลือด อาคารเสริมคุณ-หลุยส์เวย์

 

กำหนดการ

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. เปิดโครงการ โดย เซอร์โยอันนา  บุญทองมาก
09.45 - 11.00 น.

เสวนาหัวข้อ “สุขกระจาย ใจกระจ่าง สร้างชีวิตในยุค 4.0 ในมุมมองต่างๆ”

• นพ. บุญเสริฐ ชาติละออง |  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด
• คุณคริษฐพัชร์  สุขสวัสดิ์  |   ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
• เครือข่ายพุทธิกา

11.00 – 12.00 น. 

กิจกรรมตามความสนใจ

- ความรู้เกี่ยวกับ Palliative care ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
- ถอดบทเรียนจากทีม Palliative care
- บทความเกี่ยวกับ Living Will
-  บอร์ดปรารถนาของฉัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์พระเมตตา ชั้น 18
โทร. 0 2838 5555 ต่อ 11898 - 99