ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

SLH Innovation 2018 Challenge III - Show Case

21/08/2018

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์จัดกิจกรรม SLH Innovation 2018 Challenge III - Show Case เพื่อนำเสอนนวตกรรมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เพื่อการบริการ และการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เช่น การการบริการผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนถึงกลับบ้าน การพัฒนาด้านโภชนาการ การพัฒนาแนวคิดด้านการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

กิจกรรม SLH Innovation 2018 Challenge III - Show Case ได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลและผู้รับบริการอย่างมาก มีการโหวตทีม Popular Vote และแจกของรางวัลให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

กิจกรรม SLH Innovation 2018 Challenge III - Show Case จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 11.00 - 15.00 น. บริเวณโถงทางเดินชั้น 1 อาคารเสริมคุณ - หลุยส์ เวย์