ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลในกลุ่ม Non-profit Private Hospital ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ”

26/02/2019

โรงพยาบาลในกลุ่ม Non-profit Private Hospital ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ”  เพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้บุคลากรขอโรงพยาบาลในเครือ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดในการบริหารความเสี่ยง พร้อมนำเครื่องมือ Risk Register ไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาล โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศโทหญิง ภัครภร โลจนะวงศกร เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย | วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์