ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

Innovation for Quality improvement in Healthcare service

17/09/2018

ในวันที่ 13 กันยายน 2018 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ได้จัดการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสครบ 120 ปี การก่อตั้ง รพ.เซนต์หลุยส์ ในหัวข้อ Innovation for Quality improvement in Healthcare service ในงานมีกิจกรรมการบรรยายความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์  เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO บริษัท ลูกคิด จำกัด และ คุณนฤมล รัตนากรพันธุ์ นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีกิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในโรงพยาบาลจากทีมในโครงการ Saint  Louis Innovation Challenge ปี 2018 จำนวน 5 ทีม 

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมจากโครงการ Saint Louis Innovation Challenge ทั้งหมด รวมถึงผลงานการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่ได้รับเลือกแสดงในงาน National forum ปี 2016-2018 ในงานที่มีผูร่วมงานเป็นบุคลากรทางสาธรณสุขทั้งจากองค์กรภายนอก บุคลากรของ รพ.เซนต์หลุยส์ และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 316 คน