ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

สถาบันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจ Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

29/11/2018

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 สถาบันคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจ Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและค้นหาโอกาสพัฒนาในระบบและกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม และติดตามการเยี่ยมสำรวจตลอดทั้ง 2 เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น