ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

คณะเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์กรมเจ้าท่า และ China Maritime Safety Administration เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์กรมเจ้าท่า และ China Maritime Safety Administration เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เนื่องจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นสถานพยาบาลที่มีแพทย์ขึ้นทะเบียนเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทีมแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์