ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

ลดค่า BMI ได้ทั้ง 'สุขภาพ' และ 'ของรางวัล'

12/11/2018

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับไขมันในเลือดให้แก่ประชาชน ให้ความรู้สุขภาพและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ที่สามารถทำเองได้ที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ

พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการลด BMI ที่มาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอและลดค่า BMI ได้มากที่สุด ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์