ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

กิจกรรม สูงวัยเก๋า Aging 4.0 เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล

01/10/2018

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม สูงวัยเก๋า Aging 4.0 เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล โดยได้รับเกีบรติจากเซอร์โยอันนา บุญทองมาก ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้เปิดงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมฟังบรรยายวิชาการในหัวข้อ "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"  จากพว.ลักขณา  เกตุแก้ว 

พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมสอยดาวล่าสมบัติ ลุ้นรับของรางวัลจำนวนมาก อีกหนึ่งกิจกรรมของฝ่ายการพยาบาลที่ให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก