ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

10/08/2018

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรองค์กรเซนต์หลุยส์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์