ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

11/08/2017


คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรองค์กรเซนต์หลุยส์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

------------------------------------------------------------------

คณะผู้แทนจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าร่วมงาน “12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560”  โดยร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สำนักงานเขตสาทร