ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

50 ปี แห่งการเป็นสงฆ์ บาทหลวงมีคาแอล อดุลย์ คูรัตน์

29/06/2018

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบ 50 ปี ชีวิตสงฆ์ ของคุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ พร้อมฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ศาสนนามของคุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ และคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช ณ วัดน้อยพระจิตเจ้า หลังพิธีมีการกล่าวแสดงความยินดีแก่คุณพ่อทั้ง 3 พร้อมมอบของขวัญจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล และจากหน่วยงานต่าง ๆ