ข่าวสาร และ กิจกรรม
Feed

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ซึ่งทางโรงพยาบาลได้นำทีมพยาบาล และ รถ Ambulance เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย